Sindrom kompjuterskog vida (engl. Computer Vision Syndrome (CVS)) je termin koji označava probleme s vidom izazvane korišćenjem računara. Definiše se kao naprezanje očiju udruženo sa prolongiranom upotrebom kompjutera ili kao očni problemi i problemi vezani za vid koji se javljaju kod osoba koje provode više vremena ispred ekrana kompjutera.

Izvori:
wikipedia – Link
stetoskop.info – Link
novosti.rs […]