sindrom kompjuterskog vida

  • Sindrom kompjuterskog vida

Sindrom kompjuterskog vida

2015-02-26T18:37:54+00:00

Sindrom kompjuterskog vida (engl. Computer Vision Syndrome (CVS)) je termin koji označava probleme s vidom izazvane korišćenjem računara. Definiše se kao naprezanje očiju udruženo sa prolongiranom upotrebom kompjutera ili kao [...]

Sindrom kompjuterskog vida2015-02-26T18:37:54+00:00