Email: office@naocarezakompjuter.com
Informacije: info@naocarezakompjuter.com

Firma: ELUNIT GROUP
PIB: 110071150
Adresa: Ismeta Mujezinocvica 8, Beograd, Srbija
Tel: 060/631-09-91 (od ponedeljka do petka, 9h do 17h)